idèMyldring

idèMyldring

idèMyldring.net

kreativt springbrett, for ideer som utvikles fra tankesmie stadiet


ideer som håndterer både komplekse og enkle løsninger

Metoden som benyttes for idèMyldring.net

ideMyldringPosted by Jan-Erik Sandbæk Sat, March 01, 2014 12:28:41
Behovet for å konkretisere og kanalisere ideer og tanker, var hovedgrunnen til oppstarten av idèMyldring.net i 2006.

Veien frem har ført til en prosess for håndtering av ideer, en metode som skaper grobunn for kommunikasjon på tvers av faggrupper og etablering av tankesparring som fundament og tilnærming til løsning for utfordringer og forbedringer.

Metodikken har flittig blitt benyttet for å etablere arenaer på tvers av avdelinger og funksjoner, med tilhørende bevissthet for grensesnittene som naturlig trenger å inkluderes, for optimal forståelse og flyt.

Metoden idéMyldring med tilhørende tankeSmie tar i bruke eksisterende informasjon og flyt, får eksisterende ressurser med innsikt til å se egen innsats i forhold til helheten. Etablerer en arena for en mest mulig optimal håndtering av nå situasjon og stimulerer til en naturlig bevissthet og nysgjerrighet for kontinuerlige og nødvendige endringer.

Nøkkelen til samarbeid i prosessen, er trygghet og respekt for hverandre sine synspunkter og et naturlig springbrett for idé deling på tvers av fag. Ved å utruste deltakerne med verktøyer som bidrar til forståelse, deltakelse og mekanismer for etterbruk.


TankeKlovn og TankeDirektør er roller som balanseres og håndterer fremdriften i prosessen, med en omsorgsfulle nysgjerrighet og smilende tilstedeværelse, så guides deltakerne mot målet, gjennom veien som blir til mens stegene tas. Hilsen Jan-Erik Sandbæk.


http://www.linkedin.com/in/janeriksandbaekTanker i tiden ...

tankeSmiePosted by Jan-Erik Sandbæk Mon, October 28, 2013 21:36:00
Et springbrett frem og tilbake mellom tanker og ideer, som kombinerer trender og annerledes måter for fokus på verdiene i grunnmuren:

http://janeriksandbaek.blogspot.no/