idèMyldring

idèMyldring

idèMyldring.net

kreativt springbrett, for ideer som utvikles fra tankesmie stadiet


ideer som håndterer både komplekse og enkle løsninger

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS icontankeSmie
RSS iconideMyldring

Author

RSS iconJan-Erik Sandbæk